AudioFitness bij de audicien

AudioFitness Partnerprogramma

Voor introductie en begeleiding van klanten met de AudioFitness app is er een speciaal partnerprogramma. Daarin kunt u als audicien premiumlicenties van de app voor uw klanten uitgeven en vorderingen van de trainingen bijhouden.

Beoordelen centrale hoorvermogen

Om het centrale hoorvermogen van uw klanten goed te beoordelen en hen optimaal te begeleiden in de hoortraining is er special software beschikbaar. Die kan ingezet worden in een traject, dat in een aantal duidelijk stappen verloopt:

  • Intake en snelle screening
  • Volledige meting (nulmeting)
  • Hoortraining
  • Eventueel tussentijdse evaluatie
  • Eindmeting
Quick check – AudioFitness screening

Bij de screening worden 2-3 belangrijke centrale hoorfuncties getest. Dat kan met behulp van de het speciale en efficiënte BASS-programma.

AudioFitness_ScreeningAls uw klant resultaten haalt die lager liggen dan de norm voor die leeftijd, dan is de volgende stap een uitgebreide meting en een vervolg naar de AudioFitness hoortraining.


Volledige meting

De volledige meting met BASS onderzoekt 7 centrale hoorfuncties oftewel 

low-level functies

.

De resultaten worden nauwkeurig geanalyseerd door de software. Het verloop van elke test wordt in heldere cijfers en figuren in een rapportage weergegeven.  Het geeft een duidelijk overzicht en aanwijzingen voor verdere training op maat.

De centrale hoorfuncties zijn essentieel voor het horen en tegelijk erg kwetsbaar: ze verminderen al vanaf jonge leeftijd (20+). Dit is een natuurlijk proces dat zich bij iedereen voordoet. Echter, in tegenstelling tot schade in het oor is dit proces wel omkeerbaar. Door regelmatige en doelgerichte hoortraining kunnen deze low-level functies weer gereactiveerd worden.

Naast de centrale hoorfuncties is het ook van belang om de spraakverstaanvaardigheid te meten. Dit gaat door middel van een spraaktest die afzonderlijk wordt afgenomen.

Training

Na de uitgebreide nulmeting en aanbevelingen voor de hoortraining gaat uw klant zelf aan de slag – onder uw begeleiding.

Dit gebeurt met de AudioFitness app voor smartphone of tablet, die zowel voor iOS (Apple) als voor Android beschikbaar is.

at_3000U kunt ook kiezen voor of met de klassieke AT-3000, een gebruikersvriendelijk apparaat waarmee de klant zijn/haar eigen training thuis of onderweg kan doen, zonder computer of internet.

Een zelfstandige training duurt 15-20 minuten per dag gedurende 6-8 weken. Dat komt (meestal) overeen met de proefperiode voor een hoortoestel. De aanbeveling aan uw klant is ook om tijdens de training het proefhoortoestel minimaal 8-10 uur te dragen. Dat bevordert de acceptatie en de gewenning.

U kunt eventueel halverwege de trainingsperiode een tussentijdse evaluatie inplannen om voortgang te bespreken en gewoon contact te houden en uw klant te motiveren.

Eindmeting

Na de trainingsperiode van de klant voert u een uitgebreide evaluatiemeting uit met BASS. Daarin onderzoekt u weer alle centrale hoorfuncties en analyseert en rapporteert u de resultaten. Deze resultaten vergelijkt u met die van de nulmeting (of eventuele tussentijdse meting) en daarmee wordt het effect van de training direct duidelijk.

U regelt het hoortoestel optimaal af en uw klant gaat verder met een onderhoudstraining met App of de AT-3000. Dat wil zeggen 20 minuten per week, om de behaalde resultaten te behouden.