Voor audiciens

Succesvolle en hoogwaardige hoorzorg:
AudioFitness hoortraining biedt uw klanten beter spraakverstaan

De klant verwacht vaak teveel en dat leidt maar al te vaak tot teleurstellingen. “Horen kan ik nu wel weer, maar verstaan gaat niet echt beter”, “Spraak is harder, maar in al dat rumoer nauwelijks te begrijpen” en “… zo is het niet uit te houden …”.

De conventionele aanpassing geeft vaak een ‘feel good’-instelling voor de klant en te weinig een ‘verstaan’-instelling, wat dus tegen de wens van de klant ingaat. Alleen rekening houden met draagcomfort leidt op deze manier tot onbevredigende compromissen en soms langdurige aanpassingen of maar helemaal afzien van een toestel.

Om optimaal gebruik te maken van het hoortoestel moet ook de luister-en verstaanvaardigheid van de klant verbeterd worden.

AudioFitness hoortraining is hiervoor ontwikkeld. De auditieve verwerking door het brein wordt geanalyseerd en zichtbaar gemaakt. Basisvaardigheden van het spraakverstaan zoals temporele verwerking, toonhoogteonderscheid en richtinghoren worden gemeten en beoordeeld.

Daarop voortbouwend krijgt de klant een doelgerichte hoortraining met de AudioFitness App (voor smartphone of tablet) of met de klassieke AudioTrainer AT-3000, om hem ook ‘tussen de oren’ zo goed mogelijk te begeleiden. Uw klant zal snel merken dat hij door deze training daadwerkelijk beter gaat verstaan, ook in rumoerige omstandigheden.


AudioFitness App
AudioFitness bij de audicien
AudioFitness Partner
Trainen
Achtergrond
Horen en verstaan