PDT

TEST: TOONHOOGTE ONDERSCHEID

Achtergrond
Hoe goed kunt u tonen onderscheiden? Deze test meet het verschil in toonhoogte tussen twee geluiden waarbij u nog net kunt waarnemen welke de laagste is. Waarnemen van toonhoogte is belangrijk bij spraak, bijvoorbeeld voor het kunnen herkennen van klemtoon en intonatie. Als dat minder goed gaat, krijgt u probleem met spraakverstaan en bij het correct interpreteren van de emotie van een spreker.

Instructie
Zet de koptelefoon correct op (let op links/rechts) en stel het volume in. U hoort twee tonen door de koptelefoon, op beide oren. U bepaalt welke de laagste is – de eerste of de tweede toon. Klik op de knop 1E LAAGSTE of op 2E LAAGSTE. Daarna hoort u de volgende twee tonen. Dit gaat door tot de test is afgerond (1-2 minuten).

Het verschil tussen de twee toonhoogten is in procenten (%).


         
   

Ga naar de andere oefening: Tijdsverschillen waarnemen