APS

TEST: TIJDVERSCHILLEN

Achtergrond
Hoe snel kan uw brein geluiden verwerken? Deze test meet het tijdverschil tussen twee opeenvolgende geluiden waarbij u nog net kunt aangeven welke als eerste kwam – links of rechts. Als dat tijdverschil te groot is, kunt u korte spraakklanken niet of slecht waarnemen, zoals b, d, k, p en t. Dit leidt weer tot problemen bij spraakverstaan, vooral in rumoer.

Instructie
Zet de koptelefoon correct op (let op links/rechts) en stel het volume in. U hoort twee korte klikjes over de koptelefoon, één in elk oor. U bepaalt welke het eerst kwam – links of rechts. Klik op de knop LINKS of RECHTS. Daarna hoort u de volgende twee klikjes. Dit gaat door tot de test is afgerond (1-2 minuten).
Het tijdsverschil tussen de twee klikjes wordt bepaald in milliseconden (ms).


         
   

Ga naar de andere oefening: Toonhoogteverschillen waarnemen