CVC-test

Een test om de spraakverstaanbaarheid (of beter: de spraakverstaanvaardigheid) te meten vindt plaats via internet.

Het gaat om het verstaan van nonsens CVC-woorden (consonant-vowel-consonant – medeklinker-klinker-medeklinker) in verschillende testopzetten. De CVC-woorden zijn ingebed in een draagzin. Klik hieronder voor voorbeelden met de woorden tijn – nuug – lam:

Voor het afnemen van de test heeft u als audicien een inlogcode nodig. De CVC-test en verdere toelichting en instructies voor gebruik vindt u hier.