Voor audiciens

Succesvolle en hoogwaardige hoorzorg:
AudioFitness hoortraining biedt uw klanten beter spraakverstaan

Iedere dag gebeurt het in Nederland: Klanten komen bij de audicien – en gemiddeld tien jaar later dan eigenlijk de bedoeling is. Maar hoortoestellen worden niet altijd zo positief door de klant gewaardeerd. Je wilt de buitenwereld toch niet laten zien dat je een beperking hebt?

De klant verwacht vaak teveel. Net als bij een bril die hij de eerste keer opzet, wil hij met een hoortoestel ook meteen zo kunnen horen als het in de jaren daarvoor ging. Dit leidt maar al te vaak tot teleurstellingen. “Horen kan ik nu wel weer, maar verstaan gaat niet echt beter”, “Spraak is harder, maar in al dat rumoer nauwelijks te begrijpen” en “… zo is het niet uit te houden …”.
Dit soort reacties zult u als audicien zeker herkennen.

Bij de conventionele aanpassing komt de audicien zo steeds verder van de juiste instelling die nodig is voor goed spraakverstaan. Een ‘Feel good’-instelling voor de klant, te weinig een ‘verstaan’-instelling, die zo dus tegen de wens van de klant ingaat. Het probleem om rekening te houden met draagcomfort leidt op deze manier tot onbevredigende compromissen en soms langdurige aanpassingen of maar helemaal afzien van een toestel.

Een hoortoestelgebruiker zal moeten wennen aan de verandering van auditieve input en – bovendien – moeten leren om er betekenisvolle informatie uit te halen. Het “sleutelen” aan de input, aan het hoortoestel, is de ene kant van de aanpak. De andere kant is het verbeterenGebruiker1 van de luister- en verstaanvaardigheid van de klant, een proces waar nu niet of nauwelijks aandacht aan wordt besteed.

Hiervoor is er nu de AudioFitness hoortraining. Naast de gebruikelijk toon- en spraak­audiometrie wordt middels een centraalaudiogram in een eerste stap ook de auditieve verwerking door het brein geanalyseerd en zichtbaar gemaakt. Basisvaardigheden van het spraakverstaan zoals temporele verwerking, toonhoogteonderscheid en richtinghoren worden gemeten en beoordeeld.

Daarop voortbouwend krijgt de klant een doelgerichte hoortraining met de AudioTrainer AT-3000, om hem ook ‘tussen de oren’ zo goed mogelijk in het spraakverstaan met nieuwe hoortoestellen te begeleiden. Uw klant zal snel merken dat hij door deze training daadwerkelijk beter gaat verstaan, ook in rumoerige omstandigheden.

Met AudioFitness heeft u een aanpak om de basisfuncties (centrale hoorfuncties) van het auditieve verwerking in het brein te analyseren, doeltreffend te trainen en uw klanten te helpen om beter te kunnen horen en verstaan. Tegelijk verloopt uw vakkundige hoortoestelaanpassing makkelijker en komt u sneller tot afronding. Kies voor de professionele aanpak en voor meer spraakverstaan voor uw klanten!

Achtergrond
Horen en verstaan
AudioFitness bij de audicien
Trainen
AUDIO4LAB – centraalaudiometer
Informatieformulier AudioFitness